Gönüllü Kayıt FormuHasta Çocuk Evi Gönüllüsü
Aile Destek Gönüllüsü
Çocuk Eğitim Gönüllüsü
Hastane Destek Gönüllüsü
Kan ve Kök Hücre Bağışı Gönüllüsü
İletişim Gönüllüsü
Kaynak Geliştime Gönüllüsü
Merkez Ofis Gönüllüsü ve Uzman Desteği

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği tarafından, yukarıda yer alan iletişim bilgilerime tanıtım, etkinlik vb. elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği’nin gönderimin sağlanması için hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını, Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 4. Maddesinde belirtilen mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile kabul ediyorum*.